PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

VERANTWOORDELIJKE

Reviva B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van alle diensten zoals vermeld op onze website.

CONTACTGEGEVENS:

Zijlweg 1
5145 NR Waalwijk
Tel: 088-2023344
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 16079882
BTW nummer: 804336180B01

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Reviva B.V. verwerkt afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen persoonsgegevens die (in)direct aan ons zijn verstrekt en bestaan uit:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • ID type;
 • ID kaart nummer;
 • ID vervaldatum;
 • Bankrekeningnummer;
 • Vervaldatum bankkaart;
 • Kopie ID bewijs (met afscherming van de pasfoto, documentnummer en BSN nummer);
 • Foto van de bankpas;
 • Foto van de pinbon;
 • Handtekening voor ontvangst;
 • Afhankelijk van het ordertype kan een contract worden gegenereerd tussen jou en je provider.
 • Ordernummer;
 • Motivatiebrief (bij sollicitaties);
 • CV met daarin de persoonsgegevens die je aan ons verwerkt;
 • IP Adres;
 • De duur en tijdstip van het sitebezoek (indien gebruik wordt gemaakt van één van onze websites.
WIE ZIJN DE BETROKKENEN?

Reviva B.V. verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën betrokkenen:

 1. Personen die een dienst afnemen van Reviva B.V. of Online Pakket Dienst,
 2. Klanten van onze opdrachtgevers;
 3. Sollicitanten;
 4. Bezoekers van onze website.
WAAROM MAG REVIVA B.V. DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond. We beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst tussen ons en onze opdrachtgevers;
 • Gerechtvaardigd belangen – deze zijn: het verbeteren van de diensten, het voorkomen van fraude en jou de mogelijkheid bieden om bij ons te solliciteren.
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking.
MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten die jij gebruikt):

 • Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop.
 • Om je te kunnen identificeren aan de deur.
 • Om je kredietwaardigheid te kunnen vaststellen.
 • Ter voorkoming/ opsporing van fraude.
 • Om te kunnen weten welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan controleren en verbeteren.
 • Om jou een gepersonaliseerde video te kunnen sturen over het verloop van je bestelling (afhankelijk van het type order).
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via de website, social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Zodat je gebruik kan maken van diensten van Armor IT Security.
 • Om je sollicitatie te verwerken.
 • Om onze websites te verbeteren.
VERSTREKKING VAN JE GEGEVENS AAN DERDEN

In principe delen we jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Reviva B.V. behalve als dit nodig is om de dienst te leveren die we jouw beloven. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat de data (voor zover zij daar toegang tot hebben) slechts ten behoeve van Reviva B.V. wordt gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Reviva B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

KLANTONDERZOEKEN

Indien je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Reviva B.V., verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen Reviva B.V.:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mail adres;
 • Ordernummer;
 • IP adres.

Deze gegevens worden zes maanden bewaard.

COOKIES

Reviva B.V. gebruikt alleen technische- en functionele cookies alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Na het bezoek aan de website kunt je ervoor kiezen om de cookies van je computer te verwijderen. Hoe je dit kunt doen verschilt per browser.
Let op: Wanneer je cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van onze en andere websites niet of niet optimaal functioneren.

Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over jouw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Jouw IP adres wordt voor een deel geanonimiseerd. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door jouw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast worden gegevens gestuurd via een beveiligde verbinding (versleuteld) en passen we diverse fysieke beveiligingsmaatregelen toe.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Reviva B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reviva.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Reviva B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Bovenstaande verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018

DISCLAIMER

DISCLAIMER VOOR REVIVA.NL, ONLINEPAKKETDIENST.NL EN REVIVAGROEP.NL

Reviva B.V. (Kamer van Koophandel: 16079882) en Online Pakket Dienst B.V. (Kamer van Koophandel 17211918), hierna te noemen Reviva Groep, verleent u hierbij toegang tot reviva.nl, onlinepakketdienst.nl en revivagroep.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Reviva behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Reviva.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Reviva spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reviva.

In het bijzonder zijn alle omschrijvingen van diensten, producteigenschappen en prijzen op de Website onder voorbehoud van type­ en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reviva nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen, diensten en producten liggen bij Reviva en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen, diensten en producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reviva, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

REVIVA

DE ULTIEME KLANTREISLEVERANCIER.

REVIVA

DE ULTIEME KLANTREISLEVERANCIER.